Menüü

Uued trendid filantroopiamaailmas

22. detsember 2022, Katrin Arvisto

Vahetult pärast Annetamistalguid toimus Brüsselis kauaoodatud EVPA aastakonverents, mis tõi kokku filantroopiaorganisatsioonide ja mõjuinvesteeringufondide esindajad üle maailma. Heategu oli kohal.


Heateo tegevjuht Pirkko Valge tegi poolesajale strateegilise filantroopia huvilisele koolituse sellest, kuidas Heateos mõjusate algatuste toetamine toimub. Haridusfondi portfellijuht Kadri Väljaste ja kommunikatsioonijuht Katrin Arvisto osalesid kahepeale kokku enam kui kümnes töötoas, mille teemad ulatusid mõju mõõtmisest ja raporteerimisest katalüütilise kapitalini. Lisaks palju toredaid ja sisukaid kohtumisi (vt lisalugu). Toome teieni mõned põnevamad märkamised aastakonverentsilt.


  • Mõjuinvesteeringute valdkonna hüppeline kasv

Kui eelmisel, enne koroonapandeemiat toimunud EVPA aastakonverentsil käis valdav arutelu strateegilise filantroopia ümber ja fondid jagasid oma praktikaid, siis viimasel konverentsil olid selgelt fookuses mõjuinvesteeringud. See näitab, et Lääne-Euroopas on nii ökosüsteem kui sotsiaalne ettevõtlus tuurid üles tõmmanud. Küpsemad ärimudelid ja finantsinvestorite soov lisada oma portfelli positiivset muutust loovaid ettevõtteid kasvatavad seda turgu hoogsalt.


  • Filantroopia strateegiline roll

Teine märksõna, mis oli mitmete vestluste keskmes, on katalüütiline kapital (catalytic capital). Selle all mõeldakse kapitali, mis on nõus riske võtma, on kannatlik ja paindlik ja vastab mõjuettevõtete muutuvatele vajadustele pikema perioodi jooksul. Siin tuleb mängu filantroopia strateegiline roll ehk enne kui algatused saavad mõjuinvesteeringute jaoks küpseks, on vaja neid turuosalisi, kes panustavad varajase faasi ettevõtmistesse. Mõjuinvesteeringute fondid, mis peavad tagama lubatud tootluse, on siin oma võimalustega piiratud.


  • Probleemid on aina keerulisemad ja omavahel seotud

Kui varasemalt võidi vaadata kliimakriisi, vaimse tervise halvenemist ja perede heaolu eraldi probleemidena, siis täna on nad kõik omavahel tihedalt seotud. Kliimakriis mõjutab täna otseselt noorte vaimset tervist, nende motivatsiooni õppida, pere luua. Kliimast ja sõdadest tingitud elektrihinna kallinemine vähendab aga perede võimalusi ja sealhulgas toidulaua rikkalikkust, mis omakorda mõjutab inimeste aktiivsust, tervisenäitajaid ja selle kaudu ka vaimset tervist. Riukalikud probleemid on viimaste aastatega läinud veelgi riukalikumaks.


  • Aina enam koostööd erinevate rahastajate vahel ja aina enam üle piiride

Varasemalt tegutsesid globaalsed filantroopiafondid oma fookusvaldkondades üksi (nt Gates Foundationi panus malaaria-vastasesse võitlusse). Kui tuli koroonaepideemia, oli ühtäkki vaja kiiresti mobiliseerida suurt hulka kapitali ning mitmed suured fondid hakkasid senisest enam koostööd tegema. Levis mõistmine, et olulisi muutusi saavutab jõudusid ühendades. Seda nii globaalsel kui ka regionaalsel tasandil.


  • Otsustamise kiirus kasvanud

Järjestikused kriisid on kiirendanud ka rahastajate tegevusi. Algatused ja sotsiaalsed ettevõtted reageerivad kriisivajadustele kiirelt, sama on nüüd märgata ka filantroopiafondide otsustusprotsessides. Kriisidest tulnud kogemusel on potentsiaal muuta seda, kuidas fondid oma tavaprotsesse juhivad.

EVPA aastakonverentsi pealava, kõneleb EVPA tegevjuht Roberta Bosurgi (foto: EVPA)


Palju toredaid kohtumisi


EVPA konverents on strateegilise filantroopia valdkonnas tegutsejate jaoks aasta suursündmus, mis seekord oli tavapärasest erilisem, sest vahepealne pandeemia-aeg oli kaks aastakonverentsi vahelt ära jätnud. Seekordne konverents tõi Brüsselisse kokku ligi 850 filantroopi, mõjuinvestorit, fondide ja investeerimisfirmade esindajat, aga ka algatuste esindajaid ja poliitikakujundajaid.


Kolme sisutiheda päeva sisse mahtus kümneid taaskohtumisi ja sisukaid vestlusi uute kontaktidega. Eriti hea meel oli kohata EVPA asutajaliiget, Heateo head sõpra ja toetajat Doug Millerit, kes võttis eraldi aja, et Heateo tänaste tegemiste ja väljakutsete kohta rohkem uurida. Ühtlasi on Doug nüüd üks neist, kes saab uhkusega kanda Heateo kogukonna erilist, #teamimpact pusa.


Kohtumistel EVPA Ida- ja Kesk-Euroopa piirkonna filantroopiafondide ja mõjuorganisatsioonide esindajatega oli juttu strateegilise filantroopia valdkonna arengutest neis riikides. Põnev oli kuulda Gruusia esimese mõjufondi Actio eestvedajate muljeid ja tähelepanekuid sellest, kuidas suvel lansseeritud fond on praeguseks käivitunud.


Põhjalik ja inspireeriv oli ka pikk vestlus Katapult Groupi asutaja Tharald Nustadiga, kellega leidsime ühiseid teemasid haridusest tugeva ühiskonna kujundamiseni.


Heateo Sihtasutus on olnud EVPA liige organisatsiooni algusaastatest alates, esindades seal ühtlasi ainsana Eestit.

Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mai 2023

Täna, 25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Tule Heateo kogukonnaüritusele 16. mail!

05. mai 2023

Heateo Sihtasutus alustab sel kevadel uut üritustesarja, mille raames kohtuvad huvilised, vabatahtlikud ning vabaühendused. Sarja "Heateo jutud" raames räägime sellest, mida tähendab töö kolmandas sektoris, vabatahtlikuks olemine ning millised on võimalused mõjusaks panustamiseks.

Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

05. mai 2023

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Vaata kõiki uudiseid