Menüü

Pausil Paula, Eeskujulik Eleri, Realist Reimo jt. Millist tüüpi õpetajaid Eestis on ja kuidas neid toetada?

20. juuni 2022, katrin
Kuidas tuua Pausil Paula tagasi kooli, kas Eeskujulik Eleri peab õpetajaametis vastu, kuidas saaks Alternatiivne Alliki rohkem õpetamisele keskenduda, miks juhtkond Realist Reimo tagasisidet ei kuula, kuidas pakkuda Ambitsioonikale Ameliale koolis paremaid karjäärivõimalusi ja millest unistab Raudvara Raili? Rakendusliku Antropoloogia Keskus lõi uuringu tulemusena õpetajate persoonad, et aidata ületada õpetajate järelkasvuga seotud väljakutseid.

Heateo Haridusfond tellis Rakendusliku Antropoloogia Keskuselt uuringu, mille käigus uurisid antropoloogid Elis Kaljuvee, Madli Oras ja Karina Vabson, kuidas erinevate sihtrühmade esindajad õpetajaametini jõuavad, mis neid sellel teekonnal toetab ja mis takistab, millised on suuremad väljakutsed hariduse ja kutse omandamisel ning koolis töötamisel. Antropoloogid panid kokku kuus persoonat ja kaardistasid peamised valupunktid õpetajate teekonnal. Lisaks toimus Paide uues riigigümnaasiumis koosloome päev Õpetajate Akadeemia töörühmaga, kus töötati välja lahendusi probleemidele persoonade teekonnal.

Kes on persoonad? Nad kujutavad endast väljamõeldud tegelasi, kuid esindavad päris inimesi. Persoonad toimivad tööriistadena, mis aitavad kasutajaid paremini mõista ja neile sobivaid tooteid või teenuseid disainida. Ühes persoonas saavad kokku mitme päris inimese kogemused, teiselt poolt kajastub ühe inimese lugu tihti mitmes persoonas.

Lisaks isiklikele murekohtadele kerkisid uuringus üles mitmed persoonaülesed teemad, näiteks põhjalikuma praktika soov magistriõppes, kohati arusaamatu kutse taotlemise protsess, koormuse ja palga tasakaal, alustava õpetaja šokk ning vajadus järk-järgulise sisseelamise ja mentori järele. Samal ajal on igal persoonal oma konkreetne taust, kogemused ja vajadused. Nii näiteks võiks meelitada Ambitsioonika Amelia tagasi kooli paremate karjäärivõimalustega, samas kui Alternatiivne Alliki soovib võimalust rahulikult õpetamisele pühenduda ja koolihariduses muudatusi ellu viia.

Vaatame nüüd lähemalt Pausil Paula lugu. Paula õpetajaks kujunemise teekond jäi pooleli. Kui ta oli kolm aastat koolis töötanud, oli ta jõudnud läbipõlemise äärele ning ta otsustas nii koolist kui ka õpetaja magistriõppest lahkuda. Pärast paari aastat pausi igatseb ta õpetamist ja kaalub tööleminekut kodulähedasse maakooli, aga teda valdab hirm endiste probleemide tagasitulemise üle. Õpetajate järelkasvu seisukohast on väga tähtis, et Paula pöörduks tagasi kooli ja omandaks õpetajakutse, ning selleks vajab Paula kindlasti nii kooli- kui ka riigipoolset tuge. Kui Paulal veab, kohtub ta uues koolis ehk Raudvara Railiga, kelle kaitsva tiiva all on kergem kooli sisse elada.


Allpool võid tutvuda kõigi persoonadega (suurendamiseks klõpsa pildil!). Loe uuringu ja persoonade kohta lähemalt SIIT. Kas sina tunned mõnda Raudvara Railit või Eeskujulikku Elerit? Aga Realistlikku Reimot? Kas sarnaselt persoonadele tajuvad nemadki, et neilt oodatakse imeinimese rolli täitmist? Ja kas õpetaja ikka peaks olema imeinimene?
Kokkuvõtte kirjutas Madli Oras, uuringu üks autoritest

Palju põnevaid asju on algamas

22. juuni 2022

Seekordne Heateo uudiskiri annab hea ülevaate sellest, mis teemadega me igapäevaselt Heateos tegeleme. Vaimse tervise valdkonda uute inimeste ja sekkumiste toomine, kutset mitteomavate õpetajate uurimine koos antropoloogidega, Ukrainast lahkuma pidanud laste koolitee jätkamise toetamine ja uued algatused NULA inkubaatoris, mis tegutsevad näiteks taaskasutuse (ReStailit), rattarikkuse (Kooliratas) või hoopis väikeste lastega peredele uute lahenduste pakkumisega (Leluelu, Om Nom). Ja paljud asjad, mis välja ei paistagi.

Heateo vabatahtlik Andreas Holst unistab heaolu suurendavatest ühiskondlikest muutustest

21. juuni 2022

Heateo vabatahtlike kogukond sai maikuus täiendust - meiega liitus Andreas Holst. Vahepeal paar aastat Hollandis elanud ja Maastrichti ülikoolis psühholoogiat õppinud Andreas panustab oma tugevate valdkonnateadmistega vaimse tervise teemadesse, mis on Heateo Mõjufondi fookuses.

Heateo Haridusfond toetab 100 000 euroga Ukraina koolilaste kohanemist Eestis

14. juuni 2022

Heateo Haridusfond eraldab kokku 100 000 eurot neljale algatusele, mis aitavad Ukrainast Eestisse põgenenud koolilastel siin oma haridusteed jätkata ja Eesti hariduseluga kohaneda. Toetust saavad Mondo Ukraina Akadeemia, asendusõpetajate koolitusprojekt, ALPA Kids keeleõppemängud, lisaks soetatakse õppetööks vajalikke sülearvuteid.

Vaata kõiki uudiseid