Menüü

NULA starditoetuse saavad sellel aastal Digiõps ja Arusaamise agentuur

06. detsember 2022, Katrin Arvisto
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu kinnitas NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavused starditoetuse saajad. Seekord valiti lahenduste hulgast välja kaks parimat, kes kumbki saavad pea 25 000 eurose starditoetuse. Toetuse saajaid valiti juba seitsmendat korda.

Starditoetuse saavad:

DIGIÕPS MTÜ
Projekt: kvalifitseeritud aineõpetajaga reaalajas toimuvad veebitunnid Eesti koolidesse.
Digiõps viib omavahel kokku kvalifikatsiooniga aineõpetaja, kes võib asuda ükskõik millises maailma paigas, ja kooli, kus vajatakse aineõpetajat. Klassiruumis olevad õpilased kohtuvad veebitundi andva õpetajaga ekraani vahendusel. Lahendus aitab leevendada kvalifitseeritud õpetajate puudust ja vähendab kvaliteedilõhet maa- ja linnakoolide vahel.
Rahastuse summa: 24 042,00€

Digiõpsi tiim koos Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja ja Heateo SA tegevjuhiga.
Pildil vasakult: Anneli Roosalu, Margot Semilarski, Anneli Vetka, Pille Laine, Pirkko Valge.
Pildilt puudub Digiõpsi tiimi neljas liige Bianka Makoid.

ARUSAAMISE AGENTUUR
Projekt: luua toimiv organisatsioon, mis teeb keerulise keele probleemi ühiskonnas nähtavaks, koolitab spetsialiste, teeb lihtsas keeles sisuloomet ja avaldab arvamusliidrina teemakohaseid artikleid.
Alates 2025. aasta suvest on digitaalne ligipääsetavus (sh info lihtsas keeles) kohustuslik kõigile toodetele, teenustele ning avaliku sektori veebisaitidele ja mobiilirakendustele. Lihtsat keelt vajavad eelkõige intellektipuudega inimesed, eesti keelt emakeelena mitte rääkivad inimesed, lugemisraskustega inimesed, eakad ja lapsed. Lihtsas Keeles on kuutasupõhine lahendus, mis teeb lihtsa keele tõlked kättesaadavaks igal Drupali või WordPressi lehel.
Rahastuse summa: 24 992,90€

Arusaamise Agentuuri tiim koos Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja ja Heateo SA tegevjuhiga.
Pildil vasakult: Anneli Roosalu, Jürgen Kask, Katrin Jõgisaar, Pirkko Valge. Pildilt puudub Piret Räni.

Tunnustust väärivad ka teised tänavusse lõppvooru saanud algatused: Noorte Vabamu – NoVa tiim tegeles õpiampsude platvormi arendamisega. Kooliratas on asunud muutma koole rattarikkamaks ning Tuksu teise südames käivitas juba mitmenda kampaania veredoonorluse populariseerimiseks. Ajapuuduses peredel aitab täisväärtuslikke toidukordi korraldada pilveköök Om Nom. Leluelu paneb mänguasjad ringlema ning ReStailit teeb riideringluse mugavaks.

NULA inkubaator on ühiskondlikke algatusi aidanud ellu viia juba seitse aastat. Igal aastal korraldatakse konkurss, kus kodanikuühiskond saab esitada ideid, millega läbi innovatiivsete lahenduste elu Eestis või terves maailmas paremaks muuta. Inkubaatori kutsusid 2016. aastal ellu SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus.

Allikas: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali pressiteade

Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mai 2023

Täna, 25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Tule Heateo kogukonnaüritusele 16. mail!

05. mai 2023

Heateo Sihtasutus alustab sel kevadel uut üritustesarja, mille raames kohtuvad huvilised, vabatahtlikud ning vabaühendused. Sarja "Heateo jutud" raames räägime sellest, mida tähendab töö kolmandas sektoris, vabatahtlikuks olemine ning millised on võimalused mõjusaks panustamiseks.

Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

05. mai 2023

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Vaata kõiki uudiseid