Menüü

Heateo SA mentorprogramm aitab edasi arendada värskeid lahendusi õpetajate järelkasvu tagamiseks

29. august 2022, Katrin Arvisto
Ligi poolsada õpetajat ja haridusentusiasti said kokku kahepäevasel häkatonil, et otsida vastust Eesti hariduselu olulisimale probleemile - kuidas tagada, et igal Eesti õpilasel on ligipääs headele õpetajatele. Žürii valis välja kolm meeskonda, kes saavad oma ideed edasi arendada Heateo Sihtasutuse poolt spetsiaalselt selle projekti jaoks disainitud mentorprogrammis.

Aasta lõpuni kestvas mentorprogrammis osalevad:

  • meeskond, kes töötab välja programmi õpetajaameti populariseerimiseks Z-generatsiooni  noorte seas,
  • meeskond, kes arendab välja lahenduse, kuidas kaasata tippjuhte ja hariduseksperte koolikeskkonna muutmisse ning
  • meeskond, kes soovib käivitada e-platvormi, mis toetaks alustavat õpetajat tema karjääritee alguses. 
Mentorprogramm aitab häkatonil sündinud lahendusideid edasi arendada ning selle jaoks tegeletakse lahenduse disaini, mõjuhindamise, kommunikatsiooni, rahastamise ja tulumudelite teemadega.

Ühtlasi andis Heateo Haridusfond välja 1500eurose eripreemia meeskonnale, kes visandas tõenduspõhise ja õppijat toetava koolimudeli muukeelsete õpilaste jaoks.
 
Lisaks neile teemadele otsiti häkatonil lahendusi teistelegi õpetajate järelkasvu tulistele probleemidele. Näiteks tegeleti teemadega nagu soolise tasakaalu saavutamine koolides, õpetajate jaoks vajaliku tugisüsteemi käivitamine, maakoolide toetamine kaasaegse õpikäsituse juurutamisel jne.

Meeskondade arendustööd juhtisid 10 mentorit. Nendeks olid disainmõtlemise ja haridusinnovatsiooni eksperdid ning kogenud meeskonnajuhid Helen Arov, Piret Jeedas, Kristi Klaasmägi, Liina Kurvits, Helelyn Tammsaar, Daniel Kotsjuba, Ave Habakuk, Elina Peekmann, Sten Kapten ja Mereli Mändmets. Mentoreid juhtis ja nõustas omakorda Haridusdisaini Keskuse disainer Merike Rehepapp, kes koostöös Helen Aroviga töötas välja ka arendusmeeskondade töö metoodika.

Õpetajate järelkasvu häkaton toimus 25.-26. augustini Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Häkatoni korraldas Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Õpetajate järelkasvu häkatoni ja mentorprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Vaata galeriid (fotode autor Taavi Leppiman)

Valminud on uus tööriist haridusjuhtide arengu toetamiseks

25. mai 2023

Täna, 25. mail andsid Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Heateo Haridusfond haridus- ja teadusministeeriumile üle uue haridusjuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli, mis on abiks nii haridusjuhtide värbamisel, nende arendamisel kui ka edasisel karjääri planeerimisel.

Tule Heateo kogukonnaüritusele 16. mail!

05. mai 2023

Heateo Sihtasutus alustab sel kevadel uut üritustesarja, mille raames kohtuvad huvilised, vabatahtlikud ning vabaühendused. Sarja "Heateo jutud" raames räägime sellest, mida tähendab töö kolmandas sektoris, vabatahtlikuks olemine ning millised on võimalused mõjusaks panustamiseks.

Värske käsiraamat on abiks parimate koolijuhtide leidmisel ja värbamisel

05. mai 2023

Heateo Haridusfondi toel valmis aprillis koolipidajatele mõeldud käsiraamat haridusjuhi värbamise ja valiku tulemuslikuks korraldamiseks. Haridusfondi jaoks on koolijuhtimise kvaliteet üks kolmest fookusteemast ja tee selleni algab kvaliteetsest värbamisest. Meie jaoks on oluline, et koolijuhtide värbamine oleks professionaalne ja saaksime Eesti koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed.

Vaata kõiki uudiseid