Menüü

Heateo Mõjufond aitab Peaasjadel noortele vaimse tervise abi pakkuda

27. mai 2022, Katrin Arvisto
Järjestikused kriisid on toonud kaasa suure nõudluse vaimse tervise abi järele, raskustega seisab silmitsi järjest enam noori. MTÜ Peaasjad noorte nõustamiskeskus võttis 2021. aasta jooksul vastu 400 noort, kes moodustasid kolmandiku kõigist keskuse poole pöördunud abivajajatest. Heateo Mõjufond aitab järgmiste aastate jooksul nõustamiskeskuse vastuvõtuvõimekust suurendada, lisaks toetab fond ka vaimse tervise esmaabikoolituste pakkumist.

Heateo Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala tõi välja, et järjestikused kriisid alates COVID19-pandeemiast kuni Ukrainas puhkenud sõjategevuseni on kasvatanud nõudlust vaimse tervise teenuste järele. “Suur osa vaimse tervise probleemidest on ennetatavad ja ravitavad, seega on äärmiselt oluline panustada ennetustöösse ja parandada abi kättesaadavust eriti noorte jaoks. Tagajärgedega tegelemine on selles valdkonnas eriti kallis - on välja arvutatud, et inimeste vaimse tervise probleemidega seotud otsesed ja kaudsed kulud moodustavad hinnanguliselt 2,8% Eesti SKPst,” märkis Ojala. “Heateo Mõjufondi jaoks on vaimse tervise valdkond olnud fookuses aastaid ja tahame koos Peaasjadega panustada sellesse, et järjest enam Eesti inimesi saaks vajalikku tuge ning oskaks ka ise vaimse tervise esmaabi pakkuda,” lisas ta.

Heateo Mõjufond alustas MTÜ Peaasjade toetamist 2020. aastal, aidates koos Sotsiaalministeeriumiga käivitada 16-26aastastele noortele mõeldud nõustamiskeskuse. Samuti on fondi toel töötatud välja keskuse mõju hindamise süsteem.

MTÜ Peaasjad tegevjuhi Anna-Kaisa Oidermaa kinnitusel on keskuses nõustamisel käinud noorte puhul märgata nende vaimse tervise paranemist mitmes aspektis. “Mõõdame noorte emotsionaalset enesetunnet nii nõustamisele tulles kui pool aastat hiljem. Andmed näitavad, et keskusest saadud abi tulemusel vähenevad nii depressiooni, ärevuse kui ka uneprobleemide tunnused,” rääkis Oidermaa. Enim hindavad noored nõustamiskeskuse puhul võimalust olla ära kuulatud ja saada emotsionaalset tuge. Kasulikuks peavad nad ka nõuandeid nii eneseabivõtete kui ka professionaalse abi kohta.

2022. aasta jooksul on plaanis noorte nõustamiskeskuse teenuseid senise tagasiside põhjalt edasi arendada. “Umbes kümnendik meie juurde jõudvatest noortest vajaks grupinõustamise asemel lühemaid ja konkreetse probleemi lahendamisele suunatud sekkumisi. Eeskätt puudutab see toimetulekut ärevuse ja meeleolulangusega” avas Anna-Kaisa Oidermaa lähiaja plaane.

Heateo Mõjufond toetab MTÜd Peaasjad 2022. aastal 40 000 euroga. Toetus on mõeldud noorte nõustamiskeskuste teenuse arendamiseks ning vaimse tervise esmaabi koolituste mahu kasvatamiseks nii, et järgmiseks aastaks oleks 1% eestlastest omandanud oskused vaimse tervise esmaabi andmiseks.

MTÜ Peaasjad ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Peaasja tuumikusse kuulub vaimse tervise ja noorsootöö spetsialiste, konsultante ja kaasamõtlejaid erinevatest eluvaldkondadest. Portaal Peaasi.ee pakub nii tõenduspõhist informatsiooni, veebipõhist nõustamist, kui ka vaimse tervise, selle hoidmise, probleemide ning nende leevendamise alaseid koolitusi.

Heateo Mõjufond on 2018. aastal Heateo Sihtasutuse juurde loodud Eesti esimene filantroopiafond, kuhu ühiselt panustavad Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fondi toel on saanud oma tegevust laiendada Kiusamisvaba Kool, SPIN programm, Asendusõpetajate programm, Käpp ja Käsi, Peaasjad, Lapse Heaolu Arengukeskus, Ringo Eco, Kõnnime Koos ja Helge Kool.


Illustratsioon: peaasi.ee

Heateo nõukogu värskeim liige Andres Suimets: investorid on järjest ühiskonnateadlikumad

13. märts 2023

Heateo Sihtasutuse nõukoguga on liitunud Swedbanki privaatpanganduse juht Andres Suimets, kes võttis teatepulga nii pangas kui Heateo nõukogus üle Sven Jürgensonilt. Millise pildi on ta Heateost praeguseks saanud ja millise ühiskondliku murekoha lahendamist ta isiklikult kõige rohkem ootab, räägib Andres intervjuus Heateo uudiskirjale.

Personaliagentuuri Smartful Growth asutaja Helen Pärli: on lausa lust töötada kolmanda sektoriga, kus tehakse tööd siiralt ja hingega

11. märts 2023

Viimasel kodanikuühiskonna aasta vabatahtlike konkursil nimetati aasta ettevõtteks Smartful Growth, mis on pakkunud ühiskondlikele algatustele personalialast ekspertnõu alates 2020. aastast. Kui enamasti asuvad ettevõtted ühiskondlikult panustama mõnda aega pärast ärieesmärkide edukat saavutamist, siis Smartful Growthi asutaja Helen Pärli andis oma soovist pro bono nõustada märku käsikäes ettevõtte asutamisega. Palusime tal oma valikutest ja väärtustest lähemalt rääkida.

Haridusuuendaja Maria Rahamägi: paindliku ja avatud haridussüsteemi toel on noored tuleviku tööturu jaoks paremini valmis

10. märts 2023

Haridusalgatuse Edumus asutaja ja eestvedaja Maria Rahamägi soovib, et noored oleksid võimelised kiiresti muutuva ühiskonnaga kohanema ja on selle jaoks loonud lahenduse, mis annab noortele koolist kaasa võimalikult rikkaliku teadmistepagasi. Viie aastaga on algsest ideest kasvanud välja enam kui poolesaja valikainega veebikool, mille arendamisele pani koos teiste investoritega õla alla ka Heateo Haridusfond.

Vaata kõiki uudiseid