Menüü

Heateo Mõjufond aitab Peaasjadel noortele vaimse tervise abi pakkuda

27. mai 2022, katrin
Järjestikused kriisid on toonud kaasa suure nõudluse vaimse tervise abi järele, raskustega seisab silmitsi järjest enam noori. MTÜ Peaasjad noorte nõustamiskeskus võttis 2021. aasta jooksul vastu 400 noort, kes moodustasid kolmandiku kõigist keskuse poole pöördunud abivajajatest. Heateo Mõjufond aitab järgmiste aastate jooksul nõustamiskeskuse vastuvõtuvõimekust suurendada, lisaks toetab fond ka vaimse tervise esmaabikoolituste pakkumist.

Heateo Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala tõi välja, et järjestikused kriisid alates COVID19-pandeemiast kuni Ukrainas puhkenud sõjategevuseni on kasvatanud nõudlust vaimse tervise teenuste järele. “Suur osa vaimse tervise probleemidest on ennetatavad ja ravitavad, seega on äärmiselt oluline panustada ennetustöösse ja parandada abi kättesaadavust eriti noorte jaoks. Tagajärgedega tegelemine on selles valdkonnas eriti kallis - on välja arvutatud, et inimeste vaimse tervise probleemidega seotud otsesed ja kaudsed kulud moodustavad hinnanguliselt 2,8% Eesti SKPst,” märkis Ojala. “Heateo Mõjufondi jaoks on vaimse tervise valdkond olnud fookuses aastaid ja tahame koos Peaasjadega panustada sellesse, et järjest enam Eesti inimesi saaks vajalikku tuge ning oskaks ka ise vaimse tervise esmaabi pakkuda,” lisas ta.

Heateo Mõjufond alustas MTÜ Peaasjade toetamist 2020. aastal, aidates koos Sotsiaalministeeriumiga käivitada 16-26aastastele noortele mõeldud nõustamiskeskuse. Samuti on fondi toel töötatud välja keskuse mõju hindamise süsteem.

MTÜ Peaasjad tegevjuhi Anna-Kaisa Oidermaa kinnitusel on keskuses nõustamisel käinud noorte puhul märgata nende vaimse tervise paranemist mitmes aspektis. “Mõõdame noorte emotsionaalset enesetunnet nii nõustamisele tulles kui pool aastat hiljem. Andmed näitavad, et keskusest saadud abi tulemusel vähenevad nii depressiooni, ärevuse kui ka uneprobleemide tunnused,” rääkis Oidermaa. Enim hindavad noored nõustamiskeskuse puhul võimalust olla ära kuulatud ja saada emotsionaalset tuge. Kasulikuks peavad nad ka nõuandeid nii eneseabivõtete kui ka professionaalse abi kohta.

2022. aasta jooksul on plaanis noorte nõustamiskeskuse teenuseid senise tagasiside põhjalt edasi arendada. “Umbes kümnendik meie juurde jõudvatest noortest vajaks grupinõustamise asemel lühemaid ja konkreetse probleemi lahendamisele suunatud sekkumisi. Eeskätt puudutab see toimetulekut ärevuse ja meeleolulangusega” avas Anna-Kaisa Oidermaa lähiaja plaane.

Heateo Mõjufond toetab MTÜd Peaasjad 2022. aastal 40 000 euroga. Toetus on mõeldud noorte nõustamiskeskuste teenuse arendamiseks ning vaimse tervise esmaabi koolituste mahu kasvatamiseks nii, et järgmiseks aastaks oleks 1% eestlastest omandanud oskused vaimse tervise esmaabi andmiseks.

MTÜ Peaasjad ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Peaasja tuumikusse kuulub vaimse tervise ja noorsootöö spetsialiste, konsultante ja kaasamõtlejaid erinevatest eluvaldkondadest. Portaal Peaasi.ee pakub nii tõenduspõhist informatsiooni, veebipõhist nõustamist, kui ka vaimse tervise, selle hoidmise, probleemide ning nende leevendamise alaseid koolitusi.

Heateo Mõjufond on 2018. aastal Heateo Sihtasutuse juurde loodud Eesti esimene filantroopiafond, kuhu ühiselt panustavad Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fondi toel on saanud oma tegevust laiendada Kiusamisvaba Kool, SPIN programm, Asendusõpetajate programm, Käpp ja Käsi, Peaasjad, Lapse Heaolu Arengukeskus, Ringo Eco, Kõnnime Koos ja Helge Kool.


Illustratsioon: peaasi.ee

Palju põnevaid asju on algamas

22. juuni 2022

Seekordne Heateo uudiskiri annab hea ülevaate sellest, mis teemadega me igapäevaselt Heateos tegeleme. Vaimse tervise valdkonda uute inimeste ja sekkumiste toomine, kutset mitteomavate õpetajate uurimine koos antropoloogidega, Ukrainast lahkuma pidanud laste koolitee jätkamise toetamine ja uued algatused NULA inkubaatoris, mis tegutsevad näiteks taaskasutuse (ReStailit), rattarikkuse (Kooliratas) või hoopis väikeste lastega peredele uute lahenduste pakkumisega (Leluelu, Om Nom). Ja paljud asjad, mis välja ei paistagi.

Heateo vabatahtlik Andreas Holst unistab heaolu suurendavatest ühiskondlikest muutustest

21. juuni 2022

Heateo vabatahtlike kogukond sai maikuus täiendust - meiega liitus Andreas Holst. Vahepeal paar aastat Hollandis elanud ja Maastrichti ülikoolis psühholoogiat õppinud Andreas panustab oma tugevate valdkonnateadmistega vaimse tervise teemadesse, mis on Heateo Mõjufondi fookuses.

Pausil Paula, Eeskujulik Eleri, Realist Reimo jt. Millist tüüpi õpetajaid Eestis on ja kuidas neid toetada?

20. juuni 2022

Kuidas tuua Pausil Paula tagasi kooli, kas Eeskujulik Eleri peab õpetajaametis vastu, kuidas saaks Alternatiivne Alliki rohkem õpetamisele keskenduda, miks juhtkond Realist Reimo tagasisidet ei kuula, kuidas pakkuda Ambitsioonikale Ameliale koolis paremaid karjäärivõimalusi ja millest unistab Raudvara Raili? Rakendusliku Antropoloogia Keskus lõi uuringu tulemusena õpetajate persoonad, et aidata ületada õpetajate järelkasvuga seotud väljakutseid.

Vaata kõiki uudiseid