Menüü

Heateo Haridusfond toetab 100 000 euroga Ukraina koolilaste kohanemist Eestis

14. juuni 2022, Katrin Arvisto
Heateo Haridusfond eraldab kokku 100 000 eurot neljale algatusele, mis aitavad Ukrainast Eestisse põgenenud koolilastel siin oma haridusteed jätkata ja Eesti hariduseluga kohaneda. Toetust saavad Mondo Ukraina Akadeemia, asendusõpetajate koolitusprojekt, ALPA Kids keeleõppemängud, lisaks soetatakse õppetööks vajalikke sülearvuteid.

Heateo Haridusfondi portfellijuhi Kadri Väljaste sõnul andis Eesti haridusuuendustele keskendunud fond kevadel lubaduse, et panustab kuni 100 000 eurot Ukraina-teemalistesse haridusalgatustesse. “Meie üleskutsele fondist rahastust taotleda reageeris 11 algatust, millest otsustasime rahastada nelja,” rääkis Väljaste. “Heateo Haridusfond soovib panustada ettevõtmistesse, millel on potentsiaali jõuda võimalikult suure sihtgrupini. Koolitades Ukrainast pärit õpetajaid tegutsema Eesti haridussüsteemis ning Eesti õpetajaid töötama Ukraina õpilastega, aitame sõjapõgenike kiiremale kohanemisele kaasa. Mida sujuvam on kohanemine, seda kiiremini taastub koolides tavapärane rütm,” märkis Kadri Väljaste.

Ukraina Akadeemia on
Mondo Maailmakooli uus algatus, mis toetab Ukrainast tulnud õpilaste kohanemist Eesti koolides ja lasteaedades. Akadeemia raames korraldatakse koolitusprogramm Ukraina õpetajatele ja kunstiterapeutiliste loovtubade koolitused Eesti haridustöötajatele, kes Ukraina õpilastega töötavad. Kunstiterapeutilistest tegevustest saavad osa ka Ukraina õpilased. Heateo Haridusfond toetab Mondo Ukraina Akadeemia tegevusi 38 000 euroga.

“Mondo on teinud koostööd Ukraina koolidega aastast 2016 tutvustades kaasaegseid õppemeetodeid ning demokraatia ja inimõiguste teemasid. Mondo Maailmakool toetab Eestis elavate laste ja noorte kasvamist maailmakodanikeks. Meil on olemas erinevad maailmahariduslikud materjalid vene, ukraina ja eesti keeles. Kõik eelnev annab meile tugeva baasi Ukraina õpetajate ja õpilaste toetamiseks Eestis,” ütles Mondo maailmahariduse ekspert Maria Sakarias.

“Ootame väga, et projekti tulemusel tekib kogukond, kus Ukraina õpetajad saavad tuge, leiavad infot Eesti haridusasutuste kohta, kohtuvad kolleegidega ning jagavad kogemusi ja ideid,” lisas Ukrainast pärit õpetaja Anna Iaremenko.

Olukorras, kus Ukrainast Eestisse jõudnud lapsed ei oska piisavalt eesti keelt, et osaleda üldhariduskoolide tavaõppes, vajavad nad tuge uue keele õppimisel. Keelekümblus on keeleõppeks tõhus ja tõendatud meetod, kuid puudus on seda valdavatest õpetajatest. Heateo Haridusfond eraldab MTÜ-le ASÕP 31 512 eurot, mille toel koolitatakse 40 asendusõpetajat keelekümblusmeetodeid kasutama ja suunatakse abivajavatesse koolidesse lisatööjõuks.

Selleks, et Ukraina õpilasi vastu võtnud haridusasutused saaksid võtta laiemalt kasutusele keeleõppeks mõeldud digiõppemängud, eraldab Heateo Haridusfond OÜ-le ALPA Kids 28 800 eurot. Toetus tagab 100 haridusasutusele ligipääsu eesti keelt ja kultuuri õpetavatele digimängudele, mis on loodud koostöös Eesti õpetajatega ning saanud suurepärase tagasiside keeleõppe-tööriistana.

Lisaks toetab Heateo Haridusfond sülearvutite ostmist Ukraina kooliõpilastele, eraldades selleks MTÜle Ukraina Eneseabi 1688 eurot.

Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2019. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot. Heateo Haridusfondi juhib Heateo Sihtasutus, kellel on pikaajaline kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel.


Foto: Mondo Maailmakooli Haridusseminar 2022 (Mondo)

NULA starditoetuse saavad sellel aastal Digiõps ja Arusaamise agentuur

06. detsember 2022

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu kinnitas NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavused starditoetuse saajad. Seekord valiti lahenduste hulgast välja kaks parimat, kes kumbki saavad pea 25 000 eurose starditoetuse. Toetuse saajaid valiti juba seitsmendat korda.

Pagulaste kohanemist toetav Dan Prits: unistus Köömnega üle Eesti laieneda muutus tänu Heateo Mõjufondile käegakatsutavaks

23. november 2022

Viimased seitse aastat on Eesti rändesaldo olnud positiivne ehk siia on jõudnud igal aastal rohkem inimesi kui siit lahkunud. On ilmne, et selle aasta rändestatistikas kajastub suur hüpe Ukraina sõja eest pagenud inimestest, kuid Eestisse tullakse jätkuvalt ka mujalt. Võtmeküsimus on, kuidas aidata sisserändajail siin omale võimalikult kiiresti keel suhu ja jalad alla saada, et mitte muutuda koormaks sotsiaalsüsteemile. Praegu Tartus tegutsev sotsiaalne ettevõte Köömen just selle eesmärgi nimel tegutsebki. Heateo Mõjufond otsustas toetada Köömne tegevuse laienemist Tallinnasse ja sellega seoses palusime ettevõtte asutajalt Dan Pritsilt intervjuu, et teda ja tema missiooni Heateo kogukonnale lähemalt tutvustada.

Tippettevõtted võtavad enda juurde praktikale järgmised 13 haridusjuhti

21. november 2022

Eesti suuremad pangad ja tehnoloogiaettevõtted võtavad enda juurde pikale praktikale 13 haridusjuhti üle Eesti, et nad saaksid uusi teadmisi ja ideid, kuidas veel paremini oma kooli juhtida. Seekordsete praktikantide seas on nii koolijuhte kui õppejuhte Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, esmakordselt saadab oma koolijuhi praktikale Lääne-Harju vald. Praktikaettevõtete ringi lisandub kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv SOL Eesti.

Vaata kõiki uudiseid