Menüü

Gruusias käivitati riigi esimene mõjufond, inspiratsiooni saadi ka Heateo kogemusest

25. september 2022, Katrin Arvisto
Sellel suvel käivitati Gruusia esimene mõjufond Actio, mis hakkab toetama sotsiaalsete ettevõtete kasvu ja mõju suurendamist. Fondi loomisel kogusid grusiinid teiste riikide kogemusi, sealhugas meie tähelepanekuid Heateo Mõjufondi käivitamisest.


Actio tööd juhib Kristine Kandelaki, kes on Gruusia strateegiliste uuringute ja arengukeskuse projektijuhina tegelenud aastaid Gruusia kolmanda sektori ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisega. Kristine sõnul pakub mõjufond sotsiaalsetele ettevõtetele tuge äritegevuse ja sotsiaalse mõju suurendamiseks. “Fondi fookuses on kolm valdkonda: töö- ja haridusvõimaluste loomine, keskkonnakaitse ning kultuuripärandi säilitamine ja traditsioonilise käsitöö arendamine,” loetles fondijuht valdkondi, kus soovitakse mõju saavutada.Esialgu on fond teinud plaanid esimeseks viieaastaseks perioodiks. Selle aja jooksul soovitakse toetada kuni kümmet juba tegutsevat sotsiaalset ettevõtet, kasvatades nende mõju. “Actio maht viieks aastaks on 600 000 dollarit, millest oleme praeguseks kaasanud veidi üle poole,” rääkis fondijuht Kristine Kandelaki. “Esimene rahastus tuli Euroopa Komisjoni ja EVPA [Euroopa filantroopiaorganisatsioonide ühendus, toim.] ühisprojektist ja kohalikelt investoritelt,” ütles Kandelaki, lisades, et fond jätkab aktiivselt raha kaasamist. “See ei ole lihtne protsess, sest mõjuinvesteeringute ja mõjufondi kontseptsioon on Gruusias uus,” märkis Kristine Kandelaki.


Eka Datuashvili, CSRDG

Seega tegeleb Actio praegu peamiselt teadlikkuse tõstmisega ning planeerib tegevusi mõjuinvesteeringute ja sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks. “Kuna mõjuinvestoritele ei pakuta rahalist tulu, on meie suurim väljakutse investorites huvi tekitamine ja ühiskondlikusse mõjusse investeerimise vajalikkuse selgitamine,” tõi Kristine Kandelaki välja.


Kristine kolleeg, Gruusia strateegiliste uuringute ja arengukeskuse üks asutajatest Eka Datuashvili oli üks neist, kes fondi käivitamist ette valmistas ja käis selleks ka Eestis Heateo Mõjufondi loomise kogemusega tutvumas. Eka meenutab, et Heateo Sihtasutuse kogemusest õppimine oli grusiinide jaoks oluline ja inspireeriv ning mängis märkimisväärset rolli fondi kujundamises. “Meie fondi loomiseks vajalike praktiliste sammude tegemisel innustasid mind isiklikult enim kohtumised Heateo tegevjuhi Pirkko, tema kolleegide ja fondi toetajatega. Teie meeskond on teinud tõeliselt head tööd,” tunnustas Eka.


Pirkko Valge meenutab, et esimene kohtumine Gruusia kolleegidega toimus 2018. aasta kevadel, napp kuu aega pärast Heateo Mõjufondi lansseerimist. “Meile tuli külla suurem rahvusvaheline seltskond erinevatest Ida-Euroopa organisatsioonidest. Pooltel oli olemas inkubaator uutele sotsiaalsetele ettevõtetele ja teine pool tegeles rahvusvaheliste abifondide raha jagamisega. Meie lugu oli neile huvitav just eraraha kaasamise vaatest, sest annetamine ja filantroopia laiemalt ei ole endistes Nõukogude Liidu riikides väga levinud. Teine aspekt, millega me silma paistame, on koostöö ettevõtete ja erasektori ekspertidega,” rääkis Pirkko.


Mõned kuud hiljem esines Pirkko Gruusias sealsele sotsiaalse ettevõtluse kogukonnale ja ärksamatele ettevõtetele, et jagada meie kogemust fondi käivitamisest, investorite ja partnerite kaasamisest ning sotsiaalsete ettevõtete toetamisest. “Mäletan, et samal ajal toimus seal ka kohalike sotsiaalsete ettevõtete laat, mis üllatas toodete rohkuse ja mitmekesisusega. Kui Eestis pakuvad sotsiaalsed ettevõtted tihti erinevaid teenuseid kohalikul või riigi tasemel, siis Gruusias on tugev fookus toodete arendamisel,” rääkis Pirkko.


Heateo SA ning Gruusia strateegiliste uuringute ja arengukeskuse koostööle pani aluse mõlema organisatsiooni kuulumine European Venture Philanthropy Association’i ehk EVPA ridadesse. Sellesse ühendusse kuuluvad Euroopa juhtivad filantroopia- ja mõjuinvesteeringute fondid. Viimastel aastatel on liidu eriline tähelepanu koondunud Ida-Euroopa riikide toetamisele. Korraldatakse õppereise, nõustatakse uute fondide loomist ja antakse oma panus fondide stardikapitali.


Heateo Mõjufond alustas tegevust kevadel 2018, olles Eesti esimene filantroopiafond, kuhu Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted on praeguseks panustanud ühiselt miljon eurot. Mõjufondi eesmärk on ühiskondlike probleemide lahendamisel tõsta fookusesse mõju ja selle mõõtmise. Aastate jooksul on fond toetanud üheksat algatust, mis on vähendanud kiusamist Eesti koolides, lahendanud õpetajate puuduse probleemi, loonud lahendusi noorte vaimse tervise toetamiseks, toetanud riskinoori jm.


Vaata ka: videolugu Actio lansseerimisest 

NULA starditoetuse saavad sellel aastal Digiõps ja Arusaamise agentuur

06. detsember 2022

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu kinnitas NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavused starditoetuse saajad. Seekord valiti lahenduste hulgast välja kaks parimat, kes kumbki saavad pea 25 000 eurose starditoetuse. Toetuse saajaid valiti juba seitsmendat korda.

Pagulaste kohanemist toetav Dan Prits: unistus Köömnega üle Eesti laieneda muutus tänu Heateo Mõjufondile käegakatsutavaks

23. november 2022

Viimased seitse aastat on Eesti rändesaldo olnud positiivne ehk siia on jõudnud igal aastal rohkem inimesi kui siit lahkunud. On ilmne, et selle aasta rändestatistikas kajastub suur hüpe Ukraina sõja eest pagenud inimestest, kuid Eestisse tullakse jätkuvalt ka mujalt. Võtmeküsimus on, kuidas aidata sisserändajail siin omale võimalikult kiiresti keel suhu ja jalad alla saada, et mitte muutuda koormaks sotsiaalsüsteemile. Praegu Tartus tegutsev sotsiaalne ettevõte Köömen just selle eesmärgi nimel tegutsebki. Heateo Mõjufond otsustas toetada Köömne tegevuse laienemist Tallinnasse ja sellega seoses palusime ettevõtte asutajalt Dan Pritsilt intervjuu, et teda ja tema missiooni Heateo kogukonnale lähemalt tutvustada.

Tippettevõtted võtavad enda juurde praktikale järgmised 13 haridusjuhti

21. november 2022

Eesti suuremad pangad ja tehnoloogiaettevõtted võtavad enda juurde pikale praktikale 13 haridusjuhti üle Eesti, et nad saaksid uusi teadmisi ja ideid, kuidas veel paremini oma kooli juhtida. Seekordsete praktikantide seas on nii koolijuhte kui õppejuhte Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, esmakordselt saadab oma koolijuhi praktikale Lääne-Harju vald. Praktikaettevõtete ringi lisandub kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv SOL Eesti.

Vaata kõiki uudiseid