Menüü
Mõjuraport #2

loe raportit siit

Heateo Mõjufond


Heateo Mõjufond on esimene strateegilise filantroopia fond Eestis. Anname koos Eestist hoolivate inimeste ja ettevõtetega tuule tiibadesse mõjusatele algatustele, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Oleme valmis panustama keerulistesse teemadesse – haridus, sotsiaalne ebavõrdsus, rahvatervis, keskkond. 

Lisaks rahale panustame algatustesse oma meeskonna ja ekspertide teadmisi ja aega.
Sest usume, et head lahendused sünnivad koostöös.


Algatused


Mõjufondis saavad algatused endale mitmeks aastaks pühendunud partneri, kellega koos oma organisatsiooni arendada ja lahenduse mõju-ulatust suurendada.

Aitame kaasa, et head ideed saaksid suureks kasvada. Selleks nõustame algatuste juhti ja meeskonda erinevates valdkondades: strateegia, kommunikatsioon, finantsid, juhtimine, mõju hindamine ja mõõtmine. Aitame juhtida strateegilisi projekte ja kaasame vabatahtlikke. 

Töötame nii alustavate kui kasvufaasis olevate algatustega.Ootame Mõjufondiga liituma algatusi:

  • mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas,
  • mille mõju on võimalik mõõta,
  • mille taga on tugev meeskond,
  • millel on idee toimivast rahastusmudelist.

Peaasi

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise ja probleemide ennetamisega ning häbimärgistamise vähendamisega ühiskonnas.
https://www.peaasi.ee

Kuva rohkem Kuva vähem

Lapse Heaolu Arengukeskus

SA Lapse Heaolu Arengukeskus loob kohalikes omavalitsustes ennetus- ja pereteenuste keskused ehk Perepesad.
https://www.lapseheaolu.ee/arengukeskus

Kuva rohkem Kuva vähem

Ringo

Ringo platvormi eesmärk on viia toidupakendite korduvkasutamine massidesse.

Kuva rohkem Kuva vähem

Kõnnime koos

MTÜ Kõnnime koos käivitab Eestis juhendatud jalutusgrupid, et innustada inimesi liikuma ja oma tervist hoidma.

Kuva rohkem Kuva vähem

Helge Kool

Helge Kooli algatus aitab vähendada Eesti õpilaste koolistressi ja suurendada koolirõõmu.

Kuva rohkem Kuva vähem

Köömen

Köömen MTÜ on sotsiaalne ettevõte, mis on välja töötanud arenguprogrammi pagulastele ja uussisserändajatele eesti keele õpetamiseks ja töökultuuriga kohanemiseks ning esimese töökogemuse pakkumiseks.

Kuva rohkem Kuva vähem
TOETUSPERIOOD LÕPPENUD

Kiusamisvaba Kool

Tõenduspõhine programm koolides kiusamise ennetamiseks ja kiusamisjuhtumite efektiivseks lahendamiseks. 

Kuva rohkem Kuva vähem
TOETUSPERIOOD LÕPPENUD

SPIN-programm

SPIN on spordil põhinev teaduslikult tõendatud arenguprogramm noortele, mis aitab vähendada riskikäitumist.  

Kuva rohkem Kuva vähem
TOETUSPERIOOD LÕPPENUD

Käpp ja Käsi

Käpp ja Käsi viib omavahel kokku kinnipeetavad ja varjupaigakoerad, kelle treenimine aitab vangidel uuesti ühiskonda integreeruda.
http://kappjakasi.voog.com

Kuva rohkem Kuva vähem
TOETUSPERIOOD LÕPPENUD

Asendusõpetajad

ASÕP tegutseb selle nimel, et iga koolitund saaks kvaliteetselt asendatud, viies omavahel kokku koolid ja asendusõpetajad.

Kuva rohkem Kuva vähem

Mõjufondi toetajad

Ahti Heinla
Anders Anderson
Andres Rätsepp
Anne Holm Rannaleet
Armin Kõomägi
Heldur Meerits
Helen ja Martin Tajur
Indrek Kasela
Indrek Prants
Jaan Puusaag
Mari-Ly Kern
Marju Kern
Marko Kull 
Mari-Liis ja Martin Villig
Märt Lume
Raul Kirjanen
Sven Mansberg
Täname ka kõiki vabatahtlikke ja pro bono koostööpartnereid, kes on olnud Heateo Mõjufondi algatustele toeks ja aidanud neil kasvada!

Heateo Mõjufondi uudised ja kajastused

Publikatsioonid
  • Mõjuraport #1 (.pdf). Raport annab ülevaate Heateo Mõjufondi aluspõhimõtetest, toob välja fondi võtmenäitajad ning tutvustab pikemalt fondi esimesest nelja algatust ja nende tulemusi. Eraldi peatükk on pühendatud mõju hindamisele.

2022
2021

2020

2019

2018