Menüü
 

Heateo Haridusfond


Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille on ellu kutsunud uue põlvkonna ettevõtjad eesmärgiga anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Meie peamised fookused on:

* suurendada õpetajate järelkasvu,

* toetada koolijuhtimise kvaliteedi tõusu,

* vähendada haridustee katkemist peale põhikooli,
* kasvatada MATIK oskuste (teadus ja kunstid, ingl k STEAM) omandamist.


Haridusfond otsib algatusi, mis suudavad nendes teemades muutust luua. Omalt poolt pakume tugevamatele ettevõtmistele toetust nii teadmiste, võrgustiku kui finantside näol. Meie jaoks on oluline, et käivitatavate programmide tulemused oleksid mõõdetavad ning neil oleks selge kasvupotentsiaal.


Töötame pidevalt erinevate haridusvaldkonna liidritega selle nimel, et Eesti koolidest saadav haridus oleks jätkuvalt kvaliteetne ja noortele piisavalt mitmekülgne, et tuleviku väljakutsetega hakkama saada.

FONDI MAHT 1 000 000 €
10 - 15 ALGATUST
FONDI KESTUS 2019-2021

Ootused algatustele


Heateo Haridusfond otsib koostööd tegema algatusi, millel on potentsiaal olemasolevat haridussüsteemi heas mõttes raputada ja järgmisele tasemele aidata. Otsime ideid ja meeskondi, mis tegelevad mõne eelpool loetletud fookusteemaga ning:


* on suure kasvupotentsiaaliga ja/või uuenduslikud,
* tegutsevad teaduspõhiselt ja mõõdavad oma tulemusi ja/või mõju,

* kus on tugev eestvedaja ja meeskond,

* omavad jätkusuutlikku plaani fondi toetuse lõppemisel.


Meie soov on ehitada rahastuse saanud algatustega tugev side ja partnerlus, kusjuures fondi rahaline toetus võib olla nii ühekordne kui pikaajaline. Heateo Haridusfondil ei ole kindlaid taotlusvoore või -vorme. Nägemust teie ideest ja selle hetkeseisust ootame aastaringselt ning esimese sammuna palume vastuseid all lingis olevatele küsimustele.

Heateo Haridusfondi juhib ja kõiki fondi kandideerivaid algatusi nõustab Heateo Sihtasutus. Meiega võib julgesti ühendust võtta ka enne küsimustele vastamist. Selleks kirjuta Pirkkole: pirkko@heategu.ee.

Anna meile oma ideest teada 

Mis saab esitatud ideedest?

Süveneme kõigisse esitatud ideedesse ning analüüsime neid nii fondi fookusteemade kui kriteeriumite vaates. Kuid nagu meil pole kindlaid taotlusvoore, pole meil ka ühtset viisi esitatud ideede läbitöötamiseks. Mõnikord kaasame teisi partnereid või algatusi, mõnikord väliseid eksperte. Mõnikord võtab see vähem aega, teinekord rohkem. Anname kindlasti kõigile ideedele tagasisidet!


Põhjaliku protsessi tõttu tuleb arvestada, et taotluse esitamisest positiivse toetusotsuseni võib minna 4-6 kuud, sealhulgas palume fookuses olevatelt algatustelt vähemalt kaks kohtumist idee paremaks ning terviklikuks mõistmiseks.

Pakume toetuse saanud algatustele seatud sihtide saavutamisel ka sisulist abi: näiteks muutuse teooria kirjeldamisel ja mõjuindikaatorite loomisel, kommunikatsioonis, juriidikas ning läbirääkimistel erinevate partneritega.

Toetatud algatused

ASÕP

ASÕP tegutseb selle nimel, et iga koolitund saaks kvaliteetselt asendatud. Selleks viiakse kokku asendamise vajadusega koolid ja asendusõpetajana töötada soovivad inimesed. 
Heateo Haridusfondi toel loob ASÕP rakenduse, mille toel laieneda aastaks 2021 üle-eestiliseks ning asendada vähemalt 2500 tundi kuus. http://asendusopetaja.ee

Noored Kooli

Noored Kooli töötab selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Kaheaastase arenguprogrammi osalejad töötavad koolis õpetajana ja arenevad haridusvaldkonna süsteemseteks eestvedajateks.
Heateo Haridusfondi toel kahekordistab Noored Kooli oma osalejate arvu 10 õpetaja võrra aastas, aastaks 2021 50 õpetajani.
www.nooredkooli.ee

Haridusjuhtide Praktikaprogramm

Haridusjuhtide praktikaprogrammi sihiks on luua pikaajaline süsteemne programm, kus haridusvaldkonna tippjuhid saaksid õppida erasektori tippjuhtidelt ja vastupidi. Programm kestab kokku viis kuud, millest esimese osa on koolijuht täisajaga mõnes innovaatilises ettevõttes ning teise osa rakendab saadud teadmisi koolis.
Heateo Haridusfond koostöös Tallinna Haridusametiga toetab ja koordineerib programmi piloteerimist 2020. aasta kevadel. 

Häirekell

Häirekella sihiks on vähendada õpingute katkestamist gümnaasiumis. Selle jaoks loob mõttekoda Praxis koolide õppeinfosüsteemide andmete põhjal lahenduse, et võimalikult vara märgata koolist väljalangemisriskis õpilast ning seejärel käitumisteaduste abil õigeaegselt sekkuda.
Kui täna katkestab igal aastal oma haridustee või jääb klassikursust kordama kuni 3000 õpilast, siis Heateo Haridusfondi toel on eesmärk selle märgatav vähendamine.

99math

99math eesmärk on innustada lapsi matemaatikaülesandeid lahendama ja selles paremaid tulemusi saama. 99math veebiplatvormi kasutavad õpetajad koos õpilastega tunnis matemaatikateemade harjutamisel, saades ka tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta.
Heateo Haridusfondi väikeosaluse strateegiline eesmärk on, et rakendus jääks ka edaspidi Eestis kasutatavaks.

HK Unicorn Squad

HK Unicorn Squad on liikumine, mis pakub tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Meie visioon on kasvatada huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu 7–14aastaste tüdrukute seas.
Heateo Haridusfond toetab HK Unicorn Squad'i tegevuskulusid ja ühtlustamist tehnoloogiaõpetuse vajadustega.
https://www.unicornsquad.ee

Fondi asutajaliikmed

Heateo Haridusfondi idee algatajateks on Taavet Hinrikus, Martin Villig, TransferWise, Bolt. 

Alari Aho
Riivo Anton
Viljar Arakas 
Ahti Heinla
Martin ja Terje Henk
Taavet Hinrikus
Gerri Kodres
Norris Koppel
Kristo Käärmann
Rain Lõhmus
Piret ja Veljo Otsason
Jaan Pillesaar
Martin Rand
Risto Rossar
Tõnu Runnel
Ragnar Sass
Helen ja Martin Tajur 
Annika Tallinn
Dina ja Hannes Tamjärv
Ede ja Sten Tamkivi
Kalev Tanner
Sten Tikk
Priit Vaikmaa
Kaido Veske
Mari-Liis ja Martin Villig

Heateo Haridusfondi juhib Heateo Sihtasutus, millel on 16-aastane kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel. 

Küsimuste korral kirjutage pirkko@heategu.ee


Heateo Haridusfondi materjalid ja meediakajastus

Publikatsioonid:

Meediakajastused: